Integritetspolicy

Vi på Swedese Möbler AB värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt. I den här integritetspolicyn kan du läsa om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

 1. Ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter

  Swedese Möbler AB, org.nr. 556280-1323, Box 156, 567 23 VAGGERYD, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar.
 2. Personuppgifter i samband med köp i vår e-handel

  1. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

   Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress, telefonnummer, adress, betalningsinformation och information kring de produkter du beställer. Dessa uppgifter samlar vi in i samband med att du genomför en beställning på shop.swedese.se.
  2. Varför vi behandlar dina uppgifter

   Vi behandlar dina uppgifter för att kunna behandla din order, leverera dina produkter och tillhandahålla kundtjänst. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för fullgörande av avtal med anledning av din beställning och leverans av beställda produkter. Vi använder även uppgifterna för att kunna efterleva lagkrav gällande bokföring. Vi använder även informationen för att skicka marknadsföring om liknande produkter. Vi behandlar då uppgifterna med stöd av intresseavvägning och ett för oss berättigat intresse att marknadsföra våra produkter. Du är välkommen att kontakta oss för att veta mer kring hur vi har gjort vår intresseavvägning.
  3. Vem som får tillgång till dina personuppgifter

   Dina uppgifter kommer att behandlas av Swedese Möbler AB. Uppgifterna kommer att delas med våra samarbetsparters för betallösningar och transportlösningar för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande till dig. Uppgifterna kan komma att behandlas av oss anlitade personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av IT-tjänster. Swedese har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna.
  4. Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

   Uppgifterna behandlas under tre år och sex månader efter köpet för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt konsumenträttslig lagstiftning såsom skyldigheter i samband med reklamationsrätt.  Uppgifter som krävs enligt gällande bokföringslag behandlas under sju år efter köpet.
 3. Personuppgifter i samband med beställning av nyhetsbrev eller annan information

  1. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

   Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter. Dessa uppgifter samlar vi in när du genomför en beställning via vår e-handel eller anmäler dig som mottagare av nyhetsbrev eller efterfrågar information rörande vår verksamhet.
  2. Varför vi behandlar dina uppgifter

   Vi behandlar dina uppgifter för att kunna skicka efterfrågad information och för att kommunicera med dig i syfte att marknadsföra våra produkter, lämna erbjudanden eller bjuda in till event.

   Vi behandlar uppgifterna med stöd av vårt avtal med dig om att skicka nyhetsbrev. Om du som kund hos swedese.se får ett nyhetsbrev utan att du har beställt det grundar vi den behandlingen på en intresseavvägning och ett för oss berättigat intresse att hålla kontakten med dig. Du är välkommen att kontakta oss för att veta mer kring hur vi har gjort vår intresseavvägning.
  3. Vem som får tillgång till dina personuppgifter

   Dina uppgifter kommer att behandlas av Swedese Möbler AB. Uppgifterna kan komma att behandlas av oss anlitade personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av IT-tjänster. Swedese har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna.
  4. Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

   Vi behandlar dina uppgifter så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. I de fall behandlingen sker utifrån en intresseavvägning behandlar vi uppgifterna under 12 månader efter genomfört köp.
 4. Dina rättigheter

  1. Rätt att invända mot behandling

   Du kan när som helst invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål eller mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning. Vi kommer då upphöra med att behandla dina uppgifter från och med datumet för din invändning.
  2. Rätt till tillgång

   Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och hur dessa uppgifter behandlas. Genom att kontakta vår kundtjänst kan du få tillgång till ett registerutdrag där det framkommer vilka uppgifter som behandlas av oss.
  3. Rätt till rättelse

   Upptäcker du att de uppgifter som vi har om dig är felaktiga har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina uppgifter rättade.
  4. Rätt till radering eller begära begränsning

   Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas hos oss. Du har också rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter, t.ex om delar av uppgifterna inte är korrekta.
  5. Rätt till dataportabilitet

   I de fall du har lämnat ditt samtycke eller vi grundar vår behandling av dina personuppgifter på avtal med dig har du rätt att få del av dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.
  6. Rätt att inge klagomål

   Om du har åsikter kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.
 5. Kontakta oss

  Du är välkommen att kontakta oss, enligt uppgifter nedan, om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter.
  1. Kundtjänst

   Telefon: + 46 393 797 00
   E-post: kundtjanst@swedese.se